Scroll to top
© 2024, MarketSoul s.r.o. Všechna práva vyhrazena
Sdílet
Zpět na ukázky prací
Weby a eshopy Branding a design

Autoklastr.cz – Redesign webu s informačním systémem

  • Datum: 8 dubna, 2021

  • Služba: Tvorba webu, Informační systém

  • Klient: Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

  • Odkaz na web: https://autoklastr.cz/

Scroll

01. Shrnutí

Redesign webových stránek a integrace informačního systému na míru

Při realizaci projektu pro Autoklastr už jsme mohli čerpat z několikaletých zkušeností, které jsme získali na podobných řešeních pro Sdružení automobilového průmyslu ČRTvorba webu s novým designem a na míru navrženou administrací na Wordpressu probíhala hladce a bez větších komplikací. Důležitější a těžší část práce byla integrace informačního systému, který slouží pro správu všech členů Autoklastru, sdílení dokumentů a pokročilejší filtrace, zálohování a export dat. Samozřejmostí jsou role a správa dat v administraci systému.

Celý projekt jsme zdárně spustili v dubnu 2021 a členové i zaměstnanci Autoklastru s ním denně pracují.

02. O klientovi

Moravskoslezský automobilový klastr z.s. (dále jen Autoklastr) byl založen za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů a institucí působících v Moravskoslezském kraji. Snaží se o vybudování společné identity firem v klastru a chce nastolit důvěru a pozitivní postoje vůči automobilovému průmyslu a celému regionu.

  • Klastr rozvíjí a podporuje inovační projekty, procesy a výrobky s přidanou hodnotou.
  • Klastr zvyšuje hlas a moc malých a středních firem.
  • Firmy mají lepší možnost získání podpor spolufinancovaných ze Strukturálních a jiných fondů.
  • Propagace občanského sdružení Autoklastr a členů Autoklastr v tuzemsku a zahraničí.
  • Člen klastru získává snadněji, rychleji a většinou zdarma informace od vedení klastru, podpůrných institucí a členů, které by jako samostatná firma nezískal nebo získal velmi těžce.
  • Klastr úzce spolupracuje s národními partnery: CzechInvest, Národní klastrová asociace, Ministerstvo průmyslu a obchodu, KÚ Moravskoslezského kraje, Moravskoslezské inovační centrum, Sdružení pro rozvoj MSK, Agentura API.

03. Jak jsme pomohli

Autoklastr se s námi rozhodl vrhnout do celkové digitalizace a optimalizace jejich externí komunikace a interních procesů. Jednalo se o strategický krok, kterým klient potřeboval důležité procesy zrychlit a zefektivnit. Původní řešení už nesplňovalo základní požadavky klastru a jeho členů. Našim prvním úkolem bylo zmodernizovat původní webové stránky a udělat je uživatelsky přehlednější a příjemnější. Navíc jsme přidali množství nových funkcí týkajících se prezentace služeb klastru a nabídku akcí, článků i projektů včetně funkce Autoklastr live.

Na tvorbu webu jsme plynule navázali integrací nového interního systému, který umožňuje přehlednější komunikaci členů ve fóru a možnosti sdílení společných souborů. Systém také slouží jako interní databáze všech členů s kontaktními údaji a důležitými informacemi o jejich činnosti.

04. Překážky

Největší překážkou při tvorbě webu bylo vytvoření správné struktury, aby byly všechny hlavní funkce na první pohled jasné a jejich propojení s informacemi o fungování a službách Autoklastru. Díky skvělé součinnosti klienta a dobré komunikaci jsme detailně zjistili potřeby všech členů, na základě kterých jsme dokázali vytvořit jednoduchý a přehledný web se všemi potřebnými funkcemi.

U tvorby informačního systému jsme investovali značnou část času do samotného testování jednotlivých uživatelských rolí a jejich pravomocí v systému. Vytvořili jsme tak několik úrovní s různými oprávněními na exporty kontaktů, prohlížení souborů, aktualizaci dat a informace o společnostech.

05. Výsledek

Výsledkem je hotový moderní web, který je uživatelsky přizpůsobený své cílové skupině, kterou tvoří zaměstnanci a ředitelé automotive společností. Web má připravenou administraci pro snadnou editaci a správu obsahu. Zaměstnanci klastru denně v administraci webu pracují, přidávají články, aktuality, vydávají tiskové správy a díky námi vytvořené funkci social feed se jejich obsah na sociálních sítích propisuje i na web. Web tak působí živě, aktuálně a designově splňuje požadavky moderního webu optimalizovaného na mobilní zařízení.

Nový informační systém zjednodušil práci všech členů Autoklastru, zjednodušil šíření a správu dat. Vytvořené uživatelské role umožňují přístup do informačního systému všem uživatelům s různými právy, díky čemuž mají zjednodušené přístupy jen do sekcí, které jim náleží a můžou se tak bez překážek postarat o aktualizaci a sdílení dat.

Chcete zrealizovat podobný projekt?