Scroll to top
© 2024, MarketSoul s.r.o. Všechna práva vyhrazena
Sdílet
Zpět na ukázky prací
Weby a eshopy Branding a design

SVAZ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU – Tvorba webu a aplikace

 • Datum: 1 května, 2020

 • Služba: Webové stránky a aplikace

 • Klient: Sdružení automobilového průmyslu ČR

 • Odkaz na web: https://autosap.cz/

Scroll

01. Shrnutí

Tvorba webových stránek pro klienta jako je Sdružení automobilového průmyslu byla opravdová výzva, ale výsledek stojí za to. Navíc jsme pro AutoSAP vytvořili informační systém na míru, kterého cílem bylo větší propojení a kooperace mezi členy. Hlavní funkcí celé aplikace byl propracovaný adresář a filtrace v databázi členů, řešení pro pracovní skupiny, sdílení dokumentů, automatické generování členských přihlášek, propojení s novými web stránkami a systém zálohování a exportu dat.

Se Sdružením automobilového průmyslu spolupracujeme i v současnosti, kdy se naše soustředění orientuje na další vývoj aplikace informačního systému a správu webových stránek.

02. O klientovi

AutoSAP je dobrovolné sdružení společností zapojených do výrobního řetězce automobilového průmyslu České republiky. Sdružuje také výzkumné instituce, školy a další podobné subjekty nebo fyzické osoby, které mají zájem aktivně přispívat k rozvoji českého automobilového průmyslu. Vytváří platformu pro jejich vzájemnou komunikaci a podporu společných cílů.

Cílem sdružení je:

 • propagace automobilového průmyslu a jeho témat, jakožto klíčové části české ekonomiky se silným dopadem na technický, ekonomický a výzkumně vývojový rozvoj ČR,
 • podpora konkurenceschopnosti členských firem, zejména prostřednictvím organizace projektů společného zájmu, seminářů a workshopů,
 • zlepšování, rozvoj a podpora vzájemné spolupráce mezi členy,
 • rozvoj hospodářské spolupráce s ostatními státy, zejména pak V4, mimo jiné prostřednictvím udržování kontaktů s obdobnými národními a nadnárodními asociacemi,
 • podpora zájmů českého automobilového průmyslu v zahraničí, zejména prostřednictvím organizace společných expozic či organizací exportních misí,
 • rozvoj tuzemského trhu práce, zejména prostřednictvím podpory technického vzdělávání.

03. Náš úkol

Původní web fungoval přes 10 let bez větších designových či funkčních změn, uživatelé z řad největších automotive firem v České republice byli zvyklí na určitý standard a věděli, kde jaké informace hledat. Nicméně přívětivost pro administrátory webu ze strany AutoSAP a pro širší veřejnost, která web taky navštěvuje, nebyla na požadované úrovni a to bylo potřeba změnit.

Zlepšit a zmodernizovat design webu, uspořádat obsah, zpřehlednit a zjednodušit samotnou administraci, to vše provést způsobem, abychom nešokovali současné publikum a uživatele. To bylo naší největší výzvou, s kterou jsme se slušně popasovali.

Dalším požadavkem byla tvorba aplikace informačního systému, který slouží všem členům sdružení jako zdroj informací a jako vzájemný komunikační nástroj. Původní řešní již nevyhovovalo moderním požadavkům, bylo zbytečně komplikované a neobsahovalo funkce, které jsou dnes samozřejmostí.

04. Jak jsme pomohli

Redesign webových stránek se povedl. Na základě dat z analytics můžeme soudit, že se uživatelé na novém webu zorientovali velice rychle a usnadnil práci s hledáním informací.

Nová aplikace informačního systému, kterou jsme vyvinuli na míru, taky splnila očekávání a měla pozitivní odezvu ze strany členů sdružení. Důkazem je zahájení používání naší aplikace i na Slovensku. Združenie automobilového priemyslu taktéž patří mezi naše zá patří mezi  ZMezi funkce, kterými současná aplikace disponuje, patří:

 • Větší propojení a kooperace mezi členy
 • Propracovaný adresář a možností filtrace mezi všemi členy
 • Jednoduché sdílení informací
 • Možnost vytvoření dotazníků
 • Řešení pro pracovní skupiny
 • Sdílení dokumentů
 • Automatické generování přihlášek pro členy
 • Propojení systému s webovými stránkami
 • Systém zálohování a exportu dat

05. Výsledek

Ve spolupráci pokračujeme i nadále. AutoSAP aplikaci kontinuálně spravujeme a vylepšujeme dle požadavků obou sdružení. Systém představuje ideální řešení pro jakékoli skupiny firem, průmyslové komory či sdružení, které potřebují jeden společný systém pro sdílení a zálohování dat, komunikaci a registrační sekci, do které mají zabezpečený přístup pouze členové.

Chcete zrealizovat podobný projekt?